กีฬาสีภายในโรงเรียน 2554

วันที่ 29-30 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนทุกคน ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปี 2554 โดยปีนี้แบ่งการแข่งขันนอกเป็น 2 สี คือ สีม่วง มีสโลแกนว่า “สีม่วงจัดเต็ม” และสีชมพู มีสโลแกนว่า “สีชมพูเล่นเอากล้าม” แต่ละสีประกอบไปด้วยสมาชิกได้แก่ ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน เนื่องจากเรามีจำนวนนักเรียนน้อย ดังนั้น กีฬาสีของเรา จึงน่าจะเป็นก๊ฬาสีภายในสถานศึกษาเพียงแห่งเดียวในโลก ที่ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมด้วยเกือบทุกกิจกรรม(เท่าที่อายุและสภาพร่างกายจะ      เอื้ออำนวย) และนักเรียนของเราก็ลงแข่งขันกันแบบชนิด เต็มที่ ลงมันทุกอย่างเท่าที่จะลงได้ แม้จะเหนื่อยมาก แต่เราก็สนุกสนานและมีความสุขกันอย่างมากมายทีเดียว การแข่งขันกีฬาในปีนี้มีกีฬาและกีฑาหลายชนิด เช่น มวยทะเล บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส เปตอง เซปักตะกร้อ วิ่งระยะต่างๆ เป็นต้น สามารถชมภาพบรรยากาศได้ตามภาพด้านล่าง

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดิน โดยภาคกลางวัน ตัวแทนคณะครูได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ศาลาประชาคม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จากนั้น ในภาคค่ำ ทั้งหมดร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร ร่วมกับพสกนิกร ทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ อย่างพร้อมเพียงกัน

วันเฉลิมพระชมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ๕ ธันวา มหาราช

                              อาเศียรวาท

น้อมจิตนบกายน้อม                 จงรัก

ถวายชีพกายใจภัก                   ดีมั่น

ปณิธานมุ่งสร้าง                        คุณงาม               ความดี

ชีพนี้กายนี้เพื่อ                         เจ้าฟ้า                 แผ่นดิน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า 

คณะครู เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนักเรียนโรงเรียนอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน2554

พิธีเปิดหอเกียรติยศและบรวงสรวงพระแม่โพสพ

วันพฤหัสบดีที่24พฤศจิกายนพ.ศ.2554 เป็นวันที่มีความสำคัญเป็นประวัติศาสตร์วันหนึ่ง ของการก่อสร้างโรงเรียนของเรากว่า37ปีมาแล้ว คือเป็นวันเปิดหอเกียรติยศ โดยปรับปรุงอาคารเรียนที่1 หรืออาคารจตุรมุข ซึ่งเป็นอาคารที่ออกแบบก่อสร้างโดยคุณครูสมถวิล  สังขะทรัพย์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียน โดยภายในอาคารถูกจัดแบบห้องแสดงภาพ ประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งโรงเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กว่า 37 รุ่น และมีการแสดงภาพการเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2542 และ มีการจัดแสดงภาพของท่านซันไดซามะ ในการโงยุงเคียว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2542 ด้วย สำหรับนักเรียนและศิษย์เก่าทุกคน หากต้องการเห็นรูปอดีตเมื่อวันวานของตนเองและเพื่อนๆพี่ ก็สามารถมารำลึกคืนวันอันดีงานที่ผ่านมาได้ โดยในพิธีเปิด ได้มี คุณครูธาริณี กฤดากร ณ อยุธยา ผู้รับใบอนุญาติคนปัจจุบัน ซึ่งเป็นบุตรี ของคุณครูสมถวิล  สังขะทรัพย์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีด้วย โดยมีคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน ศิษย์เก่า มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

และในวันเดียวกันนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมบรวงสรวงพระแม่โพสพ เนื่องในฤดูกาล การเก็บเกี่ยวข้าวของโรงเรียน มีรายละเอียดดังรูป

บทบรวงสรวงพระแม่โพสพ

ประณีตน้อมบรรจงจีบกลีบตองส่ง

บรรเลงลงประดับดวงพวงบุปผา

รสสุคนธ์ประพรมร่ำฉ่ำมาลา

สุคนธราอบอวลทั่วตัวใบตอง

เป็นบายศรีศิริขวัญอันงามงด

เกียรติปรากฎประดับหล้าหาหมองหม่น

อัญเชิญชูสู่พิธีศรีเทพทอง

ตามครรลองของอิสานตำนานชน

พราหมณาสวดคาถาบาลีสัตย์

เทพพิพัฒน์ประพรมพรเป็นศรฝน

ประโลมหล้าประดับดินถิ่นมงคล

ขอเชิญขวัญสู่รวงข้าวอย่างเก่ากาล

อาชีวชาวเกษตรไม่สันทัด

บรรจลจัดเครื่องบัดพลีศรีสถาน

อันเชิญเทพเทวาชัยมาประทาน

อำนวยชัยทิพย์วิมาณสราญเทอญ

ขออัญเชิญมิ่งขวัญแม่โพสพ

จงได้รับการเคารพจากปวงข้า

ผู้สืบสานการเกษตรแต่นานมา

ขอพึ่งพาบารมีของแม่คุณ

คุณครูวีระธัชกร   กลิ่นขจร /// ประพันธ์

 

กิจกรรม วันเพ็ญเดือนสิบสอง ลอยกระทงตามประทีป บูชาสายน้ำ

ขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ที่ผ่านมา คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมลอยกระทง ตามประทีป เพื่อเป็นการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประดิษฐานอยู่ในเมืองบาดาล ตามความเชื่อของชาวพุทธศาสนา และเป็นการแสดงความขอบคุณต่อสายน้ำ บูชาสักการะพระแม่คงคา ในงานมีการปล่อมโคม ตามแบบฉบับของชาวล้านนา เพื่อเป็นการสักการะพระมหาเจดีย์จุฬามณี ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนพระเมาลี ( ม้วนพระเกศา ) และเป็นการลอยเคราะห์ ลอยโสก ลอยโรค ลอยภัย ให้ไปกับโคมลอย บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความชื่นมื่น สนุกสนาน ในงานมีการจัดประกวดกระทงลอยด้วย โดยรางวัลที่1เป็นของ นายทวีศักดิื  สมศรี ปวช.3/1 รางวัลที่2เป็นของนายปิยวัฒน์  ดาวัลย์ ปวช.3/1 รางวัลที่3 เป็นของนายยืนยง  นุวา ปวช.2/1 ทุกกิจกรรมเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ***ติดตามบรรยากาศงานได้ตามรูปภาพ***

อาชีวเกษตรรำลึก

ถวายราชสักการะ องค์พระปิยะมหาราช

                                      พระปิยะมหา                 ราชา 

                                      เอกองค์กษัตรา            กล้าแกล้ว

                                      พระมหากรุณา             มากล้น      ไพศาล

  บังคมแทบบาทเบื้อง     จงรัก           ภักดี    

                                                                              คุณครูวีระธัชกร   กลิ่นขจร // ประพันธ์

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเสด็จสวรรคต เพื่อรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันดีงาม และมีคุณูปการต่อพสกนิกรชาวสยามทั้งมวล โดยร่วมพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี