นักเรียนโรงเรียนสามเสนศึกษาดูงานด้านการเกษตรธรรมชาติของวิทยาลัย

ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ โรงเรียนสามเสน เข้าศึกษษดูงานของวิทยาลัย ด้านการเกษตรธรรมชาติคิวเซ กว่า 250 คน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ติดตามบรรยากาศได้จากรูป

Advertisements

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายใน มาตรฐานการศึกษา

วันที่ 11-13 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายใน มาตรฐานการศึกษา ชมภาพบรรยากาศได้ครับ

โครงงานวิทยาศาสตร์ ถังหมักชีวภาพ(ไบโอแก๊ส) ขนาด 160 ลิตร

โครงงานวิทยาศาสตร์

ถังหมักชีวภาพ(ไบโอแก๊ส) ขนาด 160 ลิตร

 

ผู้จัดทำ

                                                นายพงศกร  ลุนสำโรง      ปวช. 3/1   สาขาพืชศาสตร์

นายทวีศักดิ์  สมศรี           ปวช. 3/1   สาขาพืชศาสตร์

นายสิทธิชัย  บรรดิษวงษ์  ปวช. 3/2   สาขาสัตวสาสตร์

 

ครูที่ปรึกษา

นายณรงวิทย์  คนยืน

ครูประจำวิชา

นายวีระธัชกร  กลิ่นขจร

โครงการวิทยาศาสตร์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประเภทวิชาเกษตรกรรม   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

โรงเรียนอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี

ปีการศึกษา 2553

แนวคิดที่มาและความสำคัญของโครงงาน

เนื่องจากว่าในโรงเรียนอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรีของเรามีเศษอาหารและมูลหมูเป็นจำนวนมากในโรงเรียน กลุ่มกระผมจึงเกิดแนวความคิดที่จะนำเศษอาหารและมูลหมูนำมาหมักเพื่อทำผลิตก๊าซชีวภาพหรือไบโอแก็สทั้งนี้เพื่อง่ายแก่การหุงต้มและประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วยังสะดวกสบายในการใช้ในครัวเรือน

อุปกรณ์และวิธีทำ

อุปกรณ์

1.   ถังพลาสติกปิดฝาขนาด 160 ลิตร 1 ใบ

2.   ถังพลาสติกเปิดฝาบนขนาด 200 ลิตร 1 ใบ

3.   ถังพลาสติกเปิดฝาบนขนาด 120 ลิตร 1 ใบ

4.  ข้อต่อเกลียวนอกขนาด 1 นิ้ว 1อัน

5.  ข้องอเกลียวในขนาด 1 นิ้ว 1อัน

6.  ท่อพีวีซี ขนาด 1 นิ้วตัดยาว 2 นิ้ว 1 อัน

7.  3 ทางขนาด 1 นิ้ว (ชิ้นที่ 1 ) 1 อัน

8.  ฝาปิดพีวีซีขนาด 1 นิ้ว 1 อัน

9..  ท่อพีวีซีขนาด 1 นิ้วตัดยาวประมาณ 40 ซ.ม. 1 อัน

10.  ท่อพีวีซีขนาด 1 นิ้วตัดยาวประมาณ 30 ซ.ม. 1อัน

11.  3 ทาง ขนาด 1 นิ้ว ( ชิ้นที่ 2 ) 1 อัน

12.  ท่อพีวีซี ขนาด 3 นิ้วยาว 1 เมตร

13.  ปากท่อ 32 ซ.ม. 1 อัน

14.  ข้อเกลียวนอกขนาด 4 หุน 1 อัน

15.  หัวต่อสายยางเกลียวนอกขนาด 4 หุน 1 อัน

16.  3 ทางขนาด 4 หุน 1 อัน

17.  หัวต่อสายยางเกลียวนอกขนาด 4 หุน 2 ตัว

18.  กิ๊ปยึดท่อขนาด 1 นิ้ว 1-2 อัน

19.  กาวซีเมนต์ ( กาวแห้งเร็ว 2 หลอดคู่ ) 1 ชุด

20.  กาวซิลิโคลนชนิดใส 1 หลอด

21.  สายยาง 3 หุน ยาว 5 เมตร 1 เส้น

วิธีประกอบถังหมักก๊าซ

1.  นำถังใบที่ปิดสนิทเจาะรูขนาดเท่ากับเกลียวของข้อต่อเกลียวนอก 4 หุนบริเวณที่เรียบๆ บนฝาถัง

2. เจาะรูข้างถังขนาดเท่าเกลียวนอกของข้อต่อตรงขนาด 1 นิ้ว เจาะบริเวณข้างถังสูงจากก้นถังประมาณ 3 นิ้ว

3. เนื่องจากฝาถังหมักปิดสนิทต้องใช้แท่ง พีวีซี ติดข้อต่อเกลียวนอกขนาด 1 นิ้ว ไว้ที่ปลายแล้วแยงจากช่องเติมอาหารผ่านไปติดที่ข้างถังด้านใน โดยให้ปลายเกลียวพ้นรูถังออกมาทากาวบริเวณเกลียวที่พ้นผ่านรูออกมา และทากาวที่ปากท่อข้องอเกลียวใน 1 นิ้ว จึงนำมาประกอบกัน

4. ใส่ส่วน 2- 8 ตามลำดับ ( ส่วนประกอบท่อน้ำล้น ) โดย 3 ทางตัวบนต้องสูงได้ 75 % ของตัวถัง จากนั้นยึดตัวกิ๊ปยึดท่อก็เป็นอันเสร็จในส่วนท่อน้ำล้น

5. นำข้องอเกลียวนอกขนาด 4 หุน มาทากาวที่ปากท่อหมุนเกลียวเข้ารูที่ใช้ลำเลียงแก๊สด้านบนของถังหมัก และติดหัวต่อสายเกลียวนอกขนาด 4 หุน ที่ข้องอเพื่อจะใช้ต่อสายยางต่อไป

6.    ประกอบที่ พีวีซี 3 นิ้ว ส่วนที่เป็นที่เติมวัตถุดิบด้านบนของถัง โดยหย่อนลงในถังด้นบนที่เจาะรูไว้ หันช่องเติมที่เจาะเข้าด้านในถัง ทากาวขอบท่อให้ทั่วเพื่อกันอากาศเข้า

วิธีการประกอบถังเก็บก๊าซ

1. เจาะรูที่ก้นถังพลาสติกขนาด 120 ลิตร 1 รูขนาดเท่ากับเกลียวข้องอเกลียวนอกขนาด 1 หุน ติด 3 ทางขนาด 4 หุนที่ก้นถังด้านนอกอัดกาวให้ทั่วใช้เกลียวหมุนให้แน่น ต่อหัวต่อสายยางเกลียวนอกขนาด 4 หุน ทั้ง 2 ด้าน ของรูของ 3 ทาง

2. ต่อสายยางขนาด 3 หุนเข้าหาถังหมักและถังเก็บแก๊สความยาวตามต้องการ

ความหมายของก๊าซชีวภาพ
แก๊สชีวภาพ หรือไบโอแก๊ส คือ แก๊สที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ จากการย่อยสลายอินทรีย์ โดยจุลินทรีย์ภายใต้สภาวะ ที่ปราศจากออกซิเจน แก๊สชีวภาพประกอบด้วยแก๊สหลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นแก๊สมีเทน (CH4) ประมาณ 50-70% และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประมาณ 30-50% ส่วนที่เหลือเป็นแก๊สชนิดอื่น ๆ เช่น ไฮโดรเจน (H2) ออกซิเจน (O2) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ไนโตรเจน (N2) และไอน้ำ

การใช้งานถังหมักก๊าซชีวภาพขนาด 200 ลิตร

 วัตถุดิบ

       1. มูลสัตว์                                       2. น้ำ                                      3. เศษอาหาร

ขั้นตอนการใช้

 1. นำมูลสัตว์แห้งหรือเปียกผสมกันน้ำแล้วใส่ลงไปในถังหมักปริมาตร 25% ของตัวถังใช้ท่อพี วี ซี                                 กระทุ้งให้มูลสัตว์กระจายตัวให้ทั่วถัง

2. ทำการหมักมูลสัตว์ที่เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในถังประมาณ 10 – 15 วัน หลังจากนั้นเติมน้ำลงไปให้ถึงระดับ 75% ของถังซึ่งจะอยู่ที่ระดับน้ำล้นของถังแล้วจึงสามารถเติมเศษอาหารหรือมูลสัตว์เพื่อทำการผลิตแก๊สต่อไปได้  ในระยะแรกเติมวัตถุดิบแต่น้อยทุกวันที่มีการใช้แก๊สประมาณ 1-2 กิโลกรัม แต่ไม่ควรเกิน 4 กิโลกรัมต่อวัน เมื่อใช้ไปนานๆ สามารถเติมได้มากขึ้นแต่ไม่เกิน 10 กิโลกรัม เมื่อเติมลงช่องให้ใช้ท่อพีวีซีกระทุ้งขึ้นลงให้เศษอาหารกระจายตัว  กระบวนการย่อยเพื่อผลิตแก๊สจะใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมง

3. เมื่อมีแก๊สเกิดขึ้นชุดถังเก็บแก๊สที่คว่ำอยู่จะเริ่มลอย  แก๊สที่เกิดมาชุดแรกให้ทำการปล่อยทิ้งก่อนเพราะจะจุดไฟติดยาก  จะมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์มากเมื่อหมักจนเกิดแก๊สตั้งแต่ถังที่ 2 ต่อไปจึงสามารถจุดไฟใช้งานได้

การดูแลรักษาและข้อควรระวัง

1. เมื่อใช้งานจนถึงช่วง 7 เดือนถึง 1 ปี  ให้ทำการปล่อยกากออกทางช่องระบาย  ซึ่งสามารถสังเกตได้จากเมื่อเติมแล้วไม่ค่อยล้นแสดงว่ามีเศษไปตกตะกอนอุดตัน  หรือดูได้จากอัตราการเกิดแก๊สน้อยลงแสดงว่ามีการอุดตันเช่นเดียวกัน

2.ไม่ควรใส่เศษอาหารเปรี้ยวในถังเพราะจะทำให้แบคทีเรียไม่ทำงานเนื่องจากค่าความเป็นกรดด่างไม่เหมาะสม  ในถังเมื่อมีค่ากรดเกินไปจะสังเกตได้จากเกิดแก๊สน้อย

3. พยายามอย่าให้ถังกระทบกระเทือนมากเพราะกาวจะกะเทาะออกได้จนเกิดการรั่วเมื่อเกิดแก๊ส ก็ตรวจสอบรอยรั้วและสามารถใช้กาวทาซิอมได้

 

การใช้ประโยชน์จากแก๊สชีวภาพ
.     ส่วนมากจะใช้กับ ด้านพลังงาน เมื่อพิจารณาถึงด้านเศรษฐกิจแล้ว การลงทุนผลิตแก๊สชีวภาพจะลงทุนต่ำกว่าการผลิตเชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ สามารถนำมาใช้ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงจากแหล่งอื่น ๆ เช่น ฟืน ถ่าน น้ำมัน แก๊สหุงต้ม และไฟฟ้า

โครงการวิทยาศาสตร์ เครื่องบดย่อยดิน

โครงการวิทยาศาสตร์

เครื่องบดย่อยดิน

ผู้จัดทำ

นาย ปิยวัฒน์    ดาวัล

         นายสิทธิโชค    บรรดิษวงษ์

นายยอดมงคล   วะลา

ครูที่ปรึกษา

นาย ณรงวิทย์  คนยืน

 

ครูประจำวิชา

นาย วิระธัชกร   กลิ่นขจร

 โครงการวิทยาศาสตร์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประเภทวิชาเกษตรกรรม   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

โรงเรียนอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี

ปีการศึกษา 2553

แนวคิดที่มาและความสำคัญของโครงงาน

          เนื่องจากโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนเกษตรและยังไม่มีเครื่องบดย่อยดินเพื่อผสมวัสดุในการเพาะกล้า กลุ่มของผมจึงคิดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อที่จะนำไปใช้ในการผสมดินเพาะกล้าอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จุดประสงค์ของการศึกษา

  1.เพื่อฝึกทักษาและประสบการณ์

2.เพื่อเป็นแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต

3.เพื่อให้ได้เครื่องบดย่อยดินที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในโรงเรียน

อุปกรณ์/วัสดุ

     1.เหล็กเส้นป้องอ้อย     8.สายพาน 4 เส้น

2.เหล็กแผ่น                   9.มอเตอร์

3.เผลารถ 2 ตัว              10.ตู้เชื่อม

4.สปริงใหญ่ 1 ตัว         11.รวดเชื่อม

5.ตุ๊กตา 4 ตัว                 12.เครื่องตัดเหล็ก

6.หม้อเร่ 2 ตัว              13.เครื่องลูกหมู

7.สีทาเหล็กกันสนิม

ความสามารถของเครื่องในการนำไปใช้งาน

1. บดย่อยขี้เลื่อยเก่า   30กก.  / 15นาที                           2. บดย่อยดินก้อนดินปลวก  30  กก.  / 30นาที

3. ผสมดินปลูก     30  กก.  / 10นาที                             4. ผสมปุ๋ยมูลสัตว์   30 กก. / 10นาที

อัตราการหมุน ของเครื่องบดย่อยดินอยู่ที่  1400 รอบ / นาที

มอเตอร์ 2 แรงม้า    ใช้ไฟ 220  โวลต์

ความสูงของตัวเครื่อง    110 ซ.ม.

ความจุของเครื่อง

ขี้เลื่อยเก่า    50   กก.

ดินก้อน       80   กก.

มูลสัตว์        60   กก.

น้ำหนักเครื่องรวม       72  กก

วิธีทำ

1. ออกแบบและร่างแบบตัวเครื่อง

2.คำนวณวัสดุ-อุปกรณ์ทุกอย่างที่จะใช้

3.วัดขนาดเหล็กที่จะนำมาประกอบเป็นตัวเครื่องและตัดเหล็กที่วัดไว้ทั้งหมด

4.นำเหล็กป้องอ้อยที่ตัดเตรียมไว้แล้วมาเชื่อมประกอบเป็นขาและฐานตั้งตัวเครื่อง

5.นำเหล็กแผ่นเรียบที่ตัดเตรียมไว้แล้วมาดัดเป็นรูปตัว  v  กว้าง 54 ซ.ม.   ยาว 70 ซ.ม.  ลึก  55ซ.ม.

6.นำเหล็กแผ่นเรียบรูปสามเหลี่ยมที่ตัดเตรียมไว้แล้ว  2  แผ่น  มาประกอบและเชื่อมเข้ากับเหล็กแผ่นตัว v  ให้เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมและนำมาเชื่อมติดกับฐานและขาให้แน่น

7.เจาะรูด้านล่าง 2 รู และติดเพลาสปริงเกรียว

8.เจาะรุบนอีก 2 รูและติดตุ๊กตา 2 ตัว และติดเพลาใบมีด

9.นำใบมีดที่ตัดเตรียมไว้ขนาด ยาว  22 ซ.ม.  กว้าง 4 ซ.ม.  หนา 2 ซ.ม.  จำนวน  17 ใบ  นำไปเจียด้วยลูกหมูให้คมคล้ายใบมีดและนำไปเชื่อมติดกับเพลาด้านบนเพื่อให้เป็นใบมีดตัดหรือบดเศษวัสดุภายในเครื่อง

10.นำเหล็กแผ่นเรียบมาตัดและเชื่อมให้เป็นรูปทรงครึ่งวงกลมความยาว 70 ซ.ม.  กว้าง  54 ซ.ม. ลึก 30 ซ.ม.  นำไปเชื่อมเข้ากับเครื่องเพื่อครอบใบมีดและป้องกันเศษวัสดุกระเด็นออกจากำเครื่อง

11.นำเหล็กแผ่นเรียบที่ตัดเตรียมไว้แล้วขนาด  54 x 50 ซ.ม. มาเชื่อมเข้ากับที่รูป้อนเศษวัสดุให้เป็นฐานรองรับวัสดุเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

12.นำหม้อเร่ 2 ตัว  มาติดเข้ากับเพลากลึงให้แน่นและนำมอเตอร์มาติดตั้งที่ฐานเครื่องและนำสายพาน 2 เส้น มาพ่วงมอเตอร์เข้ากับหม้อเร่และกลึงให้แน่น

ระบบการทำงานของเครื่องบดย่อยดิน

                มอเตอร์เป็นตัวนำในการขับเคลื่อนกลไกทุกอย่าง มอเตอร์เริ่มหมุนสายพานที่ต่อติดกับหม้อเร่เกรียวสปริง และหม้อเร่ใบมีดก็จะเคลื่อนพาหม้อเร่ทั้งสองตัวหมุนตามมอเตอร์ไปเรื่อยๆจากนั้นก็ใส่วัสดุที่เราจะบดหรืผสมในปริมาณที่พอเหมาะ  เช่น  ใส่ขี้เลื่อย30 กก.  โดยจะใส่ทีละน้อยๆ เพราะถ้าเทใส่หมดในครั้งเดียวจะทำให้เครื่องหมุนช้า  และเปลืองไฟเมื่อใส่ก้อนขี้เลื่อยเข้าไปแล้วใบมีดก็จะหมุนตีขี้เลื่อยที่เป็นก้อนไปเรื่อยๆขี้เลื่อยที่ละเอียดแล้วจะไหลลงในเกรียวสปริงเกรียวสปริงก็จะหมุนเอาขี้เลื่อยที่ ละเอียดออกมาตามร่อง และตกลงใส่ภาชนะที่รองรับ

โครงงานวิทยาศาสตร์ เครื่องส่องไข่แบบยกแผง

เรื่อง ประดิษฐ์เครื่องส่องไข่แบบยกแผง

  ผู้จัดทำ

นาย ธนพล      เป็งบ่อง

นายชิฏิสรรค์   ขวัญธนากาจญน์

นายสมอก       ส้อยดาลา

 ครูที่ปรึกษา

นายวิีระธัชกร          กลิ่นขจร

โครงการวิทยาศาสตร์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประเภทวิชาเกษตรกรรม   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

โรงเรียนอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี

ปีการศึกษา 2553

 แนวคิดที่มาและความสำคัญของโครงงาน

เนื่องจากว่าเครื่องส่องไข่ในโรงเรียนของเรา มีขนาดเล็ก ส่องได้ทีละฟอง ซึ่งทำให้ไม่สะดวกและเสียเวลา ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้ประดิษฐ์ เครื่องส่องไข่แบบยกแผงขึ้นมา เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการส่องไข่

 

 

อุปกรณ์และวิธีทำ

อุปกรณ์

1.ไม้อัด            2.สี              3.หลอดไฟ   4.สายไฟ              5.ค้อน                                     6.ตะปู               7.แปรงทาสี           8.น้ำมันสน                      9.เลื่อย                                     10.มีด               11.กระดาษทราย   12.ตลับเมตร

วิธีทำ

1. วัดขนาดไม้อัด กว้าง 30    ยาว  40 เซนติเมตร 3อัน

2. ตัดไม้อัดตามขนาดที่วัด    ไว้

3. ประกอบไม้อัดเข้าด้วยกัน

4. วัดขนาดไม้อัด กว้าง 30 ยาว  30 เซนติเมตร 2 อัน

5. ตัดไม้อัดตามขนาดที่วัดไว้

6. นำมาประกอบเข้าด้านบนและด้านล่าง

7. วัดไม้อัด กว้าง 5 มิลลิเมตร ยาว 30 เซนติเมตร  2 อัน

8. ตัดไม้อัดตามขนาดที่วัดไว้

9.นำมาประกอบเข้าด้านข้างทั้ง 2 ข้าง

10. ทาสีดำทั้งหมด

11.นำหลอดไฟมาติดที่ด้านล่าง

12. วัดขนาดไม้อัด กว้าง 30 ยาว 15 เซนติเมตร

13. ตัดไม้อัดตามขนาดที่วัดแล้วทาสีดำ

14. นำมาประกอบไว้ด้านหน้า

15. เครื่องส่องไขแบบยกแผงที่สมบูรณ์

ต้นทุนการผลิต

ลำดับ

ชนิด

ราคา

จำนวน

ราคารวม

หมายเหตุ

1

ไม้อัด

100

1

100

2

หลอดไฟพร้อมขั้ว

160

2

320

3

.สายไฟ

10

1

10

มี

4

แปรงทาสี

15

1

15

มี

5

.น้ำมันสน

10

1

10

มี

6

กระดาษทราย

15

1

15

มี

7

สี( ดำ )กระป๋องเล็ก

20

1

20

มี

8

เต้าเสียบ

10

1

10

รวม

500

ประโยชน์ในการนำไปใช้งาน

1.เครื่องส่องไข่สามารถส่องไข่ได้ ทั้งแ ผง ( 30 ฟอง )

2.ประหยัดเวลาในการส่องไข่ (ใช้เวลาแค่  5  นาที )

3. มีความสะดวกในการส่องไข่   ( ยกแผงฟักมาใส่ )