เรียนฟรี100% ! รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2555

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่  19 มีนาค-1 เมษายน ของทุกปี ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00น.ของทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ขอรับระเบียบการได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี หรือ สาขาต่างๆทั่วประเทศของมูลนิธิบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ด้วยกิจกรรมทางศาสนา หรือสมัครด้วยตนเอง ที่วิทยาลัย ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 036-362-021, 036-362-022

พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพเกษตรกรรม ปีการศึกษา 2554

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนรุ่นน้อง วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี ร่วมกันจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 โดยพิธีจัดขึ้น ณ อาคาร 4 ห้องพระ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี โดยมี คุณครู ธาริณี   กฤดากร ณ อยุธยา ผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานในพิธี โดยรุ่นนี้ นับเป็นรุ่นที่ 39 ของการก่อตั้ง เป็นรุ่นที่ 19 สระบุรี และเป็นรุ่นที่ 1 วิทยาลัยฯ ในปีนี้ มีนักเรียนที่ได้รับเกียรตินิยม 7 คน ดังนี้

1.นายพงศกร ลุนสำโรง     เกียรตินิยมอันดับ 1

2.นายอนุชา   บุญภา         เกียรตินิยมอันดับ 1

3.นายธนพล เป็งบ่อง        เกียรตินิยมอันดับ 2

4.นายชิฏิสรรค์ ขวัญธนกาญจน์  เกียรตินิยมอันดับ 2

5.นายกฤษดา  จันดีโภชน์         เกียรตินิยมอันดับ 2

6.นายสมอก  ส้อยดาลา           เกียรตินิยมอันดับ 2 ( นักเรียนจากประเทศ สปป. ลาว )

7.นายปิยวัฒน์  ดาวัลย์             เกียรตินิยมอันดับ 2

สามารถติดตามภาพบรรยากศอันชื่นมื่น สุขสันต์ เคล้าน้ำตาได้ ตามภาพนะครับ

จัดนิทรรศการการศึกษา เมืองทองธานี

วันที่ 6-7 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี ได้รับเชิญจาก สำนักงานคณะการรมการการศึกษาเอกชน ให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจการรมการจัดนิทรรศการการศึกษา ที่อาการอิมแพคอารีน่า ฮอลล์1-2 เมืองทองธานี โดย นิทรรศการของโรงเรียนได้รับความสนใจมาก ชมบรรยากาศผ่านภาพได้ครับ

 

ท่านเคียวชุซามะโงยุงเคียวประเทศไทย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ท่านยนไดซามะ เคียวชุซามะคนที่4 ได้เยี่ยมเซไคคิวเซเคียวประเทศไทย และเยี่ยมชมกิจการของวิทยลัยเทคโนโลยีอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่น ดังภาพที่นำเสนอต่อไปนี้

อาลัยคุณครูมุทิตา ถาวรวงษ์

ขอแสดงความอาลัย คุณครูมุทิตา  ถาวรวงษ์ ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา ขอนำเสนอภาพความทรงจำที่ดีที่มีต่อกัน